Temeljne vrijednosti koje Stranka zastupa u svom djelovanju su: domoljublje i zaštita stečevina Domovinskoga rata, zaštita i promicanje hrvatskih nacionalnih interesa, zaštita doma i obitelji kao temelja hrvatskoga društva, dostojanstvo života i socijalna stabilnost, djelovanje na demokratskim načelima i zaštita ljudskih prava, opće dobro kao osnova političkoga djelovanja, promicanje znanja i kvalitete. 

Stranka svoje djelovanje temelji na principima odgovornosti, znanja i rada.

 

Ciljevi djelovanja stranke su:

Poticanje demografskoga oporavka i općega razvoja Republike Hrvatske,

Ravnomjerni regionalni razvoj i daljnja decentralizacija države uz osnaživanje lokalne i regionalne samouprave u smislu delegiranih ovlasti i financijskih sredstava,

Osiguravanje primjerenoga i dostojnoga životnoga standarda svih građana i promicanje socijalne osjetljivosti i solidarnosti,

Stabilnost mirovinskoga sustava i osiguravanje dostupnosti prava na zdravstvenu zaštitu,

Unaprjeđenje sustava obrazovanja i znanosti kao preduvjeta rasta i razvoja,

Poticanje promjena u sustavu javne uprave u cilju njezine modernizacije i podizanja učinkovitosti, transparentnoga rada, unaprjeđenja kvalitete usluga za građane te racionalizacije troškova,

Zaštita prirodnih bogatstava i okoliša u cjelini, promicanje politika utemeljenih na načelima održivoga razvoja,

Poticanje poduzetništva i jačanje konkurentnosti uz stabilnu poreznu politiku i jednostavnost administracije,

Osiguravanje jednake dostupnosti obrazovanja, poticanje promjena u sustavu obrazovanja u svrhu postizanja kvalitete.