Strateški okvir djelovanja Moderne demokratske snage (MODES) utvrđuje se na sljedećim nositeljima politike: 

  • Sabor Stranke,
  • Predsjedništvo,
  • Predsjednik,
  • Tajništvo,
  • Rizničar,
  • Nadzorni odbor,
  • Stegovna komisija.