Broj članova Predsjedništva podružnice ovisi o broju stanovnika jedinice lokalne samouprave u kojoj je osnovana, i to podružnice u jedinicama:

  • do 2000 stanovnika imaju 5 članova predsjedništva,
  • između 2000 i 10.000 stanovnika imaju 7 članova predsjedništva.
  • između 10.000 i 50.000 stanovnika imaju 9 članova predsjedništva
  • koje imaju preko 50.000 stanovnika imaju 11 članova predsjedništva.

Kao mjerodavan broj stanovnika određene jedinice lokalne samouprave uzima se posljednji Popis stanovništva dostupan kod Državnoga zavoda za statistiku.