Moderna demokratska snaga (MODES) konstituirana je 16. srpnja 2016. godine osnivačkom skupštinom u Zadru, dok je službeno registrirana 12. kolovoza 2016. pri Ministarstvu uprave u Zagrebu.

Za prvog predsjednika stranke jednoglasno je izabran Rudolf Dvorski.

Moderna demokratska snaga (MODES) djeluje u cilju ostvarivanja slijedećih programskih načela:

 • osiguravanje primjerenoga i dostojnoga životnoga standarda svih građana i promicanje socijalne osjetljivosti i solidarnosti,
 • unaprjeđenje sustava obrazovanja i znanosti kao preduvjeta rasta i razvoja,
 • poticanje promjena u sustavu javne uprave u cilju njezine modernizacije i podizanja učinkovitosti,
 • transparentnoga rada,
 • unaprjeđenja kvalitete usluga za građane te racionalizacije troškova,
 • poticanje demografskoga oporavka i općega razvoja Republike Hrvatske,
 • zaštita prirodnih bogatstava i okoliša u cjelini,
 • promicanje politika utemeljenih na načelima održivoga razvoja,
 • poticanje poduzetništva i jačanje konkurentnosti uz stabilnu poreznu politiku i jednostavnost administracije,
 • stabilnost mirovinskoga sustava i osiguravanje dostupnosti prava na zdravstvenu zaštitu,
 • osiguravanje jednake dostupnosti obrazovanja,
 • poticanje promjena u sustavu obrazovanja u svrhu postizanja kvalitete,
 • ravnomjerni regionalni razvoj i daljnja decentralizacija države uz osnaživanje lokalne i regionalne samouprave u smislu delegiranih ovlasti i financijskih sredstava.