Donirati možete uplatom pomoću opće uplatnice ili preko vlastitog Internet bankarstva, uz unos sljedećih podataka:

 

Broj računa primatelja: IBAN HR8423900011100967565

Primatelj: Moderna demokratska snaga (MODES)

Model: 02

Poziv na broj primatelja: 10251332404

Opis plaćanja:  Donacija od - naziv/ime, prezime, adresa

 

U polju Poziv na broj odobrenja je potrebno unijeti OIB osobe (fizičke ili pravne) koja obavlja donaciju.

Kontaktirajte nas


MODES - Moderna Demokratska Snaga
Ulica Madijevaca 6, 23000 Zadar
Tel: 023/550-080, Mob: 091/4441751
email: info@modeshrvatska.hr

Pratite nas na društvenim mrežama