Gore

Dokumenti

Osnivačka skupština stranke Moderna demokratska snaga na osnivačkoj skupštini održanoj dana 16.07.2016. godine donijela je STATUT

U Modernu demokratsku snagu (MODES) možete se učlaniti tako da ispunite on-line pristupnicu ili možete skinuti obrazac za učlanjenje, ispuniti ga, skenirati ili usklikati i poslati ga na našu e-mail adresu (info@modeshrvatska.hr), ili ga isto tako možete isprintati i poslati na našu adresu (MODES - Moderna demokratska snaga, ulica Madijevaca 6, 23000 Zadar).

Zapisnik za osnivanje temeljnih, općinskih, gradskih ili županijskih organizacija Moderne demokratske snage (MODES).