Gore

Dokumenti

U Modernu demokratsku snagu (MODES) možete se učlaniti tako da ispunite on-line pristupnicu ili možete skinuti obrazac za učlanjenje, ispuniti ga, skenirati ili usklikati i poslati ga na našu e-mail adresu (info@modeshrvatska.hr), ili ga isto tako možete isprintati i poslati na našu adresu (MODES - Moderna demokratska snaga, ulica Madijevaca 6, 23000 Zadar).

Osnivačka skupština stranke Moderna demokratska snaga na osnivačkoj skupštini održanoj dana 16.07.2016. godine donijela je STATUT

Zapisnik za osnivanje temeljnih, općinskih, gradskih ili županijskih organizacija Moderne demokratske snage (MODES).